× "Polityce Prywatności".
myLekarze.pl

(np. Ortopeda Częstochowa lub Jan Kowalski)

RCKiK

Pracownia Wirusologiczna - Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa

Informacje o komórce

Bank krwi i organów, centrum krwiodawstwa i krwiolecznictwa

Pracownie inne

Funkcja ochrony zdrowia:

  • Pobieranie oraz magazynowanie krwi

Zakres świadczonych usług:

  • Zdrowie publiczne


Adres

89-5260156
Hanki Sawickiej 27
10-247 Olsztyn

Opinie

Oceń klinikę i uzasadnij komentarzem

Partnerzy:
lekarz lekarz kliniki EASY.LV
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka działanie 8.1