× "Polityce Prywatności".
myLekarze.pl

(np. Ortopeda Częstochowa lub Jan Kowalski)

RCKiK

Dział Laboratoryjny i Immunologii Transfuzjologicznej - Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa

Informacje o komórce

Bank krwi i organów, centrum krwiodawstwa i krwiolecznictwa

Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)

Funkcja ochrony zdrowia:

  • Badania laboratoryjne

Zakres świadczonych usług:

  • Diagnostyka laboratoryjna


Adres

89-5260156
Hanki Sawickiej 27
10-247 Olsztyn

Opinie

Oceń klinikę i uzasadnij komentarzem

Partnerzy:
lekarz lekarz kliniki EASY.LV
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka działanie 8.1